ฟฟ้าสัปดาห์นี้....ยังคงมีเรื่องมาสอน
เรื่องวิชาวงจร......ท่องก่อนนอนอย่าลืมแล
ถ้า E หารกับ R....... จะได้ค่า ของกระแส
มีหน่วยเป็นแอมแปร์....เอาไว้แก้ตามกฏโอห์ม
จะหากระแสไหล.....สาขาใดให้เอา R
ที่สาขานั้นมา.......ไปหารค่า U ของมัน
แต่หา U ที่ใด....เราต้องใช้ I ตรงนั้น
คูณ R ที่เดียวกัน...ได้แรงดันตามต้องการ
..ฉันได้ยิน ..ฉันก็ลืม
ฉันได้เห็น ..ฉันจำได้
ฉันได้ทำ ..ฉันเข้าใจ..

รักวัวกลัวทำไมถ้าไม่ผูก
หากรักลูกอย่าปล่อยค่อยว่าขาน
ถ้าพ่อแม่พนอลูกไม่ถูกกาล
เหมือนกับหว่านพืชฉิบหายในสกุล