รูป 1สเต็ปมอเตอร์แบบมีสาย 5 เส้น


รูป 2 มอเตอร์แบบมีสาย 6 เส้น


   รูป 3สเต็ปมอเตอร์หลายแบบไบโพลาร์


   รูป4แสดงภาพถ่ายโครงสร้างสเต็ปมอเตอร์

 
รูป 5. แสดง (ก) โครงสร้าง (ข) วงจรเทียบเท่า (equivalentcircuit) ของมอเตอร์ ชนิด 4 ขด
เฟสที่จ่ายกระแสไฟฟ้า
    1  
12
   2
23
  3    
34
   4
41
ตำแหน่งโรเตอร์
   เฟส   
  4  
 3  
   
  
1
1
0
0
1
2
0
0
1
0
3
0
1
0
0
4
1
0
0
0

รูป 6 สเต์ปมอเตอร์ ชนิดมีสาย 6 เส้น

      รูป 7 สเต็ปมอเตอร์ชนิดมีสาย 5 เส้น

    
รูป 8 แสดงวิธีขับเอาท์พุทขอสเต็ปมอเตอร์

รูป 9 วงจรสมมูลย์ (equivalentcircuit) ของสเต็ปมอเตอร์
รูป 10
รูป 11
รูป 12
รูป 13


      รูป 14 วงจรสเต็ปมอเตอร์ต่อกับ Z-80 ซึ่งสามารถดัดแปลงไปใช้กับไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อื่น ได้

ที่มา: http://elec.chandra.ac.th/tipntrick/stepping/