เป็นห้องเรียน และฝึกทักษะการพันมอเตอร์ไฟฟ้าครับ...
อาจารย์ไพฑูรย์ ท่านจะให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจริงๆ
รับรองผ่านการฝึกที่นี่...ฝีมือเนี้ยบทุกคนเลยทีเดียวเชียวนะ
จะบอกให้

อ.ไพฑูรย์ แสงจำรัส

ห้องมอเตอร์ครับ ........