สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ เวปนี้เป็นเวปเกี่ยวกับให้ความรู้ทางด้านไฟฟ้าครับ

ครูคำคม การต่อมอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส ให้ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส |Link|
การติดตั้งโมเดม |Link| อินเวอเตอร์
การปรับแต่งรถกระป๋อง |Link| การตรวจสอบไดโอด
ทรานซิสเตอร์ การขับรถแบบประหยัดน้ำมัน
ไดโอด UJT
รอยต่อP-N ไดโอดเปล่งแสง
วงจรเรียงกระแส ตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจ ดิจิตอลเบื้องต้น |Link|
ความปลอดภัย JFET
การตรวจเช็คหลอดภาพ |Link| งานติดตั้งไฟฟ้า |Link|
สเต็ปมอเตอร์ MOSFET
การใช้งานไอซี 78xx รวมวงจรอิเล็คทรอนิกส์1 |Link|
สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย |Link| รวมวงจรอิเล็คทรอนิกส์2 |Link|
การคำนวณ FET เอส.ซี.อาร์
ไตรแอค เว็ปการศึกษาดิจิตอล | Link |
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า |Link| ไฟฟ้าสำหรับผู้เริ่มต้น |Link|
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การสร้างเว็ปเพจด้วย PHP |Link|
การส่องสว่าง |Link| Mosfet |Link|
ดิจิตอล |Link| อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ |Link|
อุปกรณ์ไธริสเตอร์ |Link| วงจรไฟฟ้า |Link|
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Mcs 51 |Link| การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าPLC |Link|
เน็ตเวิร์ก|Link| แหล่งข้อมูลสำหรับการจัดทำ eLearning |Link|
เอกสารประกอบการเรียนอีเล็กทรอนิกส์ |Link| อีเล็กทรอนิกส์ 2 |Link|

โดย แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี