ขับรถแบบประหยัดน้ำมัน

ถ้าคุณใช้รถยนต์เป็นพาหนะประจำวัน นอกจากการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้นานๆแล้ว ยังควรรู้วิธีการปฏิบัติในการขับขี่อีกด้วยยุ๕นี้เขากำลังประหยัดน้ำมันกันอย่างเต็มที่ คุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยได้มาก ถ้าคุณขับรถโดยรู้ข้อมูลต่อไปนี้
      ติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาที น้ำมันสูญเปล่า 200 ซีซี. การติดเครื่องยนต์หรือขนของลงจากรถ รวมทั้งอยู่
ในสภาพรถติด 10 นาที จะสูญเปล่าน้ำมัน 200 ซีซี. ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำมันที่ทำให้รถวิ่งได้ไกล 1400 เมตร ออกรถ
กระชาก 10 ครั้ง จะเสียน้ำมันสูญเปล่า 100 ซีซี. ซึ่งปริมาณน้ำมันเท่านี้จะทำให้รถวิ่งได้ไกล 700 เมตร
      บรรทุกของไม่จำเป็น 10 กิโลกรัม น้ำมันสูญเปล่า 80 ซีซี. การบรรทุกของที่ไม่จำเป็น 10 กิโลกรัม ในระยะทาง 50 เมตร จะสูญเปล่าน้ำมัน 80 ซีซี. ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำมันที่ทำให้รถวิ่งได้ไกล 560 เมตร
      อย่าเร่งเครื่องเร็ว 10 ครั้ง น้ำมันสูญเปล่า 50 ซีซี. การขับรถด้วยความเร็วปารกลางอย่างคงที่จะประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดการขับแบบเร็วบ้างช้าบ้างจะทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมันไปส่วนหนึ่ง และการเหยียบคันเร่งอย่างเร็วและแรง 10ครั้งจะสูญเปล่าน้ำมัน50ซีซี.ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำมันที่ทำให้รถวิ่งได้ไกล 350 เมตร
ขับรถด้วยความเร็วมาตรฐาน ระดับความเร็วที่ทำให้ประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดคือ 60-80กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงที่สุดที่กฎหมายกำหนดในการขับขี่รถยนต์คือ 90กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าขับ 110กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเปลืองน้ำมันมันมากกว่าการขับ 90กิโลเมตร/ชั่วโมง ประมาณร้อยละ 22-30 %
     ไม่ติดอุปกรณ์เสริม หลีกเลี่ยงการติดอุปกรณ์เสริมหรือแต่งรถ ซึ่งจะเพิ่มภาระให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากขึ้น หรือทำให้เกิดการต้านลมขณะเดินทาง และทำให้เกิดการต้านลมขณะที่เดินทาง และทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ เช่นการติดตั้งดวงไฟไว้หน้าตะแกรงหน้ารถ ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้น้อยลง
       เรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับรถที่ดูเหมือนไม่สำคัญ ถ้าเรารู้และทำให้ถูกต้อง นอกจากประหยัดน้ำมันได้แล้ว ยังยืดอายูการทำงานของรถคุณอีกด้วยหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนี้จะเกิดประโยชน์แก่คนรักรถทั้งหลายที่ไม่
คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนนะครับ…