|ลงทะเบียนศิษย์เก่า || ค้นหาศิษย์เก่า|


รายชื่อศิษย์เก่าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์


  สุรเชษฐ์ อุมา

 

   
ที่อยู่
 
 207/14 ม.8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2540     ปวส. .2542    ปวท.
สถานที่ทำงาน  
เบอร์โทรศัพท์  0851216811
E-mail  su-rau@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  9 ก.ย. 2554

  เกรียงไกร บรรจงช่วย

 

   
ที่อยู่
 
 248 อมรชัย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2540     ปวส. .2542    ปวท. 2552
สถานที่ทำงาน  บริษัท พานโฮมโซลู่ชั่น จํากัด
เบอร์โทรศัพท์  0895328962
E-mail  kraingkai45@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  21 ส.ค. 2554

  เกรียงไกร บรรจงช่วย

 

   
ที่อยู่
 
 248 อมรชัย3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2540     ปวส. .2542    ปวท. 2552
สถานที่ทำงาน  บริษัท พานโฮมโซลู่ชั่น จํากัด
เบอร์โทรศัพท์  0895328962
E-mail  kraingkai45@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  21 ส.ค. 2554

  นายพิชิต อินโยค

 

   
ที่อยู่
 
 46/23 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2551     ปวส. .2553    ปวท.
สถานที่ทำงาน  Celestica (Thailand) Ltd.
เบอร์โทรศัพท์  087-5683670
E-mail  pichit.easypay@gmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  2 ส.ค. 2554

  ศักดิ์ดา ผาสุข

 

   
ที่อยู่
 
 7ม6 บางนาง พานทอง ชลบุรี
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2534     ปวส. .    ปวท.
สถานที่ทำงาน  9/67เสม็ด เมือง ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์  0864034919
E-mail  popsakda@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  5 ก.ค. 2554

  ฉัตรชัย เนื้อแก้ว

 

   
ที่อยู่
 
 บ.เกาะโพธิ์ อ.เกาะจันทร์
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .     ปวส. .2549    ปวท.
สถานที่ทำงาน  
เบอร์โทรศัพท์  0847483519
E-mail  momo_steps@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  26 มิ.ย. 2554

  นาย ณัฐพงษ์ วิลัยพันธ์

 

   
ที่อยู่
 
 625/3 ม.9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2550     ปวส. .2552    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์  085-8790904
E-mail  asus_tak@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  29 พ.ค. 2554

  ว่าที่ ร.ต. ธนัญกรณ์ เรืองรุ่งปรีชาพล

 

   
ที่อยู่
 
 210 / 64 ม.5 เดอะพลัส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2542     ปวส. .2544    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บริษัทสมิติเวชศรีราชาจำกัด
เบอร์โทรศัพท์  0876014316
E-mail  thanunkorn@yahoo.com
วันที่บันทึกข้อมูล  19 พ.ค. 2554

  เกียรติยศ เรืองศรี

 

   
ที่อยู่
 
 บางบัวทอง นนทบุรี
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2533     ปวส. .    ปวท.
สถานที่ทำงาน  SMS Pintech Co.,Ltd
เบอร์โทรศัพท์  083-5472514
E-mail  paud2514@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  28 เม.ย. 2554

  นาย วีรพล สุขไทย

 

   
ที่อยู่
 
 67/30 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2543     ปวส. .2547    ปวท.
สถานที่ทำงาน  System Analyst - บ. Team Work Solution co. ,ltd.
เบอร์โทรศัพท์  08-69869767
E-mail  v_sukthai@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  26 ม.ค. 2554


[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18


เจ้าหน้าที่
programWeb & Designed by somphorn bunrin (webmaster) E-mail :: noi_24@yahoo.com