|ลงทะเบียนศิษย์เก่า || ค้นหาศิษย์เก่า|


รายชื่อศิษย์เก่าแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง์


  นายกิตติพงษ์ พันธ์มา

 

   
ที่อยู่
 
 305/228 ม9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2547     ปวส. .2549    ปวท.
สถานที่ทำงาน  ศึกษาอยู่ ม.ราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์  0836103197
E-mail  kpt_3108@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  6 ม.ค. 2551

  นาย ศราวุธ พิทักษ์วงษ์

 

   
ที่อยู่
 
 11/10 ม.2 ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2527     ปวส. .    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บ.เอลิทคราฟ เปเปอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์  081-9828890
E-mail  winstrument@gmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  25 ธ.ค. 2550

  นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์

 

   
ที่อยู่
 
 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2533     ปวส. .2535    ปวท.
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เบอร์โทรศัพท์  0897788589
E-mail  wnitat@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  11 ธ.ค. 2550

  นาย นาวิน สว่างวงศ์

 

   
ที่อยู่
 
 605/2ผ. ถ.พิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2544     ปวส. .2546    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์  038-758204,089-9357687
E-mail  nawin _666@hotmail.com,nawin_saw@truecorp.co.th
วันที่บันทึกข้อมูล  11 ต.ค. 2550

  นายโสภณ พิริยะโรจน์ทวี

 

   
ที่อยู่
 
 45/5 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2543     ปวส. .2545    ปวท.
สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์  089-0932922
E-mail  keniji_2005@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  6 ก.ย. 2550

  นาย วัฒนา ผาสุข

 

   
ที่อยู่
 
 42 ม.8 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .     ปวส. .2542    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บ.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด -> มาบตาพุด จ.ระยอง
เบอร์โทรศัพท์  081-6868238
E-mail  wattana.p@Thaimail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  22 ส.ค. 2550

  นายสำรวย ดวงจิตมงคล

 

   
ที่อยู่
 
 140/2 ม.2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2542     ปวส. .2544    ปวท. -
สถานที่ทำงาน  M2 SYSTEMS ASIA PACIFIC CO., LTD
เบอร์โทรศัพท์  089-7529954
E-mail  sumruan_sktc9@hotmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  15 ส.ค. 2550

  ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

 

   
ที่อยู่
 
 ๔๕๖/๗ ม.๔ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .     ปวส. .    ปวท. ๒๕๒๘
สถานที่ทำงาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๘๘๗๒๗๘
E-mail  rujroadk@nu.ac.th
วันที่บันทึกข้อมูล  14 ก.ค. 2550

  Danuphol Yordtha (นายดนุพล ยอดทา)

 

   
ที่อยู่
 
 47/2 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2544     ปวส. .2546    ปวท.
สถานที่ทำงาน  บริษัท Halla Climate Control(Thailand) Co.,LTD
เบอร์โทรศัพท์  081-6384285
E-mail  Mtech2@Hcc.co.th,V05005@Yahoo.com,V05005@Gmail.com
วันที่บันทึกข้อมูล  13 ก.ค. 2550

  นิคม เกตุมาโร

 

   
ที่อยู่
 
 สมุทรปราการ
ปีที่จบการศึกษา  ปวช. .2526     ปวส. .    ปวท.
สถานที่ทำงาน  A&MARINE(THAI)CO.,LTD
เบอร์โทรศัพท์  081-8095536
E-mail  nikhomgft@hotmail.com , nikhomgft@yahoo.co.th
วันที่บันทึกข้อมูล  7 ก.ค. 2550


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55


เจ้าหน้าที่
programWeb & Designed by somphorn bunrin (webmaster) E-mail :: noi_24@yahoo.com