ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า SERVER เพื่อดูผลการเรียนด้วย PHP  

                วิธีการ เตรียมข้อมูล จาก std2003
       1. จากเมนูงานงานวัดผล เลือก คิดเกรดเฉลี่ยสะสม ->คิดทั้งสาขาวิชา

              
       2. คลิกเม้าขวาที่ คิดรวมทั้งหมด จะปรากฎหน้าต่าง คัดลอกข้อมูลแฟ้มผลการเรียน

                    
       3. เลือกไปที่ นร.คนแรกของปีการศึกษา (คลิ๊ก -ใส่ปีที่จะรายงาน เช่น 42 -คลิ๊ก )
       4. record จะเลือกอยู่ที่คนแรกของชั้นปีการศึกษา คลิกที่ ->คิดแยกตามปีการศึกษา

             
       5. โปรแกรมจะแปลงข้อมูล จะได้แฟ้ม tgrade45.txt(ดูเป็นภาคเรียน) และ grade45.txt(ดูทุกภาคเรียน)
       6. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 ใหม่โดยใส่ปีการศึกษาต่อไป คือ 46,47
       7. จะได้แฟ้มใหม่ขึ้นมา 6 ตัว คือ tgrade45.txt, tgrade46.txt, tgrade47.txt, grade45.txt, grade46.txt, grade47.txt


               วิธีการ สร้างฐานข้อมูลและนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล MySQL บน server linux

      1. ทำการ unzip file.... grade.zip ที่โหลดมา จะได้ file ดังนี้

                   mygrade.sql เป็นสคริปคำสั่งใช้สร้าง database และ table บน mysql บน linux

                   convertgrade45.php ใช้ในการนำข้อมูลจาก grade45.txt และ tgrade45.txt เข้าในตาราง ฐานข้อมูล

                   convertgrade46.php ใช้ในการนำข้อมูลจาก grade46.txt และ tgrade46.txt เข้าในตาราง ฐานข้อมูล

                   convertgrade47.php ใช้ในการนำข้อมูลจาก grade47.txt และ tgrade47.txt เข้าในตาราง ฐานข้อมูล

                  convertgrade xx .php ใช้ในการนำข้อมูลจาก grade xx .txt และ tgrade xx .txt เข้าในตาราง ฐานข้อมูล

       2. Logon เข้า linux Server สร้าง directory เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ใช้ชื่อห้องว่า grade ใน redhat6 จะอยู่ที่ /home/httpd/html/...
           ใน redhat7 ขึ้นไป จะอยู่ที่ /var/www/html/..

      3. ก๊อปปี้ file ที่ unzip ไว้บน server ห้อง grade

      4. เรียก script MySQL เพื่อสร้างฐานข้อมูล และ สร้างตาราง สำหรับเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง

            [ root@server root]# mysql -u root </home/httpd/html/grade/mygrade.sql ...........สำหรับ redhat6
            [ root@server root]> # mysql -u root </var/www/html/grade/mygrade.sql ...........สำหรับ redhat7 ขึ้นไป
                           (ถ้า enter แล้วไม่มีข้อความเตือน error ขึ้นมาแสดงว่าใช้งานได้ครับ)

     5. นำข้อมูลจาก std2003 เข้าโดยการ copy แฟ้ม tgrade42.txt, tgrade43.txt, tgrade44.txt,tgrade45.txt และ grade42.txt, grade43.txt, grade44.txt,grade45.txt เข้าใน directory grade ที่สร้างไว้

     6. ใช้ Browser เปิดเว็ป เรียกไฟล์ php เพื่อ แปลงข้อมูล txt เข้า table

                               http://myURL/grade/convertgrade45.php จะนำข้อมูลจาก tgrade45.txt และ grade45.txt เข้า table ที่สร้างไว้ในข้อ 4

                              http://myURL/grade/convertgrade46.php จะนำข้อมูลจาก tgrade46.txt และ grade46.txt เข้า table ที่สร้างไว้ในข้อ 4

                              http://myURL/grade/convertgrade47.php จะนำข้อมูลจาก tgrade47.txt และ grade47.txt เข้า table ที่สร้างไว้ในข้อ 4

      7. เวลาเรียกใช้ เรียกผ่าน browser
                              http://myurl...../grade/semgrade.php ดูผลการเรียนทั้งหมด และ ดูผลการเรียนทีละภาค

      8. แก้ไขชือสถานศึกษา และ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Notepage เปิดแฟ้ม semgrade.php ขึ้นมาแก้ไข ตรงตำแหน่ง ชื่อสถานศึกษา และ วันที่ปรับปรุงข้อมูล

      9. การปรับปรุงข้อมูล ไปแปลงข้อมูล grade**.txt และ tgrade**.txt จาก std2003 แล้ว copy ไปในห้อง grade เรียก ไฟล์ PHP ตามข้อ 6 เพื่อนำข้อมูลใหม่เข้าใน table

      10. ถ้าไม่ทำงานให้ไปเช็ค config php ที่ /etc/php.ini ตรงตำแหน่ง register_globals = on ถ้าเป็น off อยู่ต้องแก้ให้เป็น on จึงจะทำงานได้

BACK       HOME


งานศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (2/12/47)

worakit@chontech.ac.th