สืบค้นรายการหนังสือในห้องสมุด
ค้นจากชื่อ ค้นจากหัวเรื่อง ค้นจากผู้แต่ง

คำคัน :
 
สืบค้นรายการสือการเรียนการสอน
ค้นจากชื่อ ค้นจากหัวเรื่อง ค้นจากผู้แต่ง

คำค้น :
 

 

 

บริการสารสนเทศในพื้นที่ต่าง ๆ

 • บริการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต บริการที่ ชั้น 1
 • DVD,CD และVDO บริการที่ ห้องสื่อการเรียน
 • วารสารและหนังสือพิมพ์ บริการที่ ชั้น 2
 • หนังสือ บริการที่ ชั้น

บริการพิเศษ

 • บริการหนังสือและสื่อโสตฯเร่งด่วน
 • บริการจองสื่อสารสนเทศ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการแปลงสัญญาณเทปวีดิทัศน์เป็นวีซีดีหรือแปลงสัญญาณวีซีดีเป็นเทปวีดิทัศน์
 • บริการรับการเสนอแนะจัดหาหนังสือ
 • บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว 


 

 

 

 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & noi_24@yahoo.com