ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาปีการศึกษา 2554||ปีการศึกษา 2555||ปีการศึกษา 2556||ปีการศึกษา 2557||ปีการศึกษา 2558||ปีการศึกษา 2559||ปีการศึกษา 2560||ปีการศึกษา 2561||

บันทึกข้อความเสนอคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา-วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี-2561

คู่มือการประกันคุณภาพ-วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี-2561

กฎกระทรวง-การประกันคุณภาพการศึกษา-2561

ประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา-2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ-2561

คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา-วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี-2561

ตัวบ่งชี้ที่-1.1.1

ตัวบ่งชี้ที่-1.1.2

ตัวบ่งชี้ที่-1.2.1

ตัวบ่งชี้ที่-2.2.2

ตัวบ่งชี้ที่-2.2.3

ตัวบ่งชี้ที่-2.4.1

ตัวบ่งชี้ที่-2.4.2

ตัวบ่งชี้ที่-3.1.1

ตัวบ่งชี้ที่-3.2.1

ตัวบ่งชี้ที่-3.2.2

ตัวบ่งชี้ที่-3.2.3

 

ประเมินภายนอกรอบสาม

ดูรายละเอียด

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว
 

 

 

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25-01-2019 11:37 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com