ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา     แผนกต่างๆ

 

แผนกช่างยนต์
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างเชื่อม
แผนกช่างไฟฟ้า
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกช่างสถาปัตยกรรม
แผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกช่างเครื่องมือวัดฯ
ภาษาอังกฤษSALC
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาสัมพันธ์

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว
 

 

 

 

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17-02-2015 9:28 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com