ขอต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี :::::::: ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาดาวน์โหลดข้อมูลจากงานบุคลากร

1. คู่มือ ID Plan
2. แบบประเมิน ID Plan
3. ตัวอย่าง ID Plan
4. ว.21
5. ว.22
6. ชม.ปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
7. ภาระงานขั้นต่ำ
8. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
9. เอกสารการประเมินผลงานฯ
10.โปรแกรม logbook
11. คู่มือการใช้-logbook
12. sllide-logbook.pdf
13. slide_ID_Plan
14. คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
15 .วฐ 1-3
16. บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
17. คู่มือ ว.21
18. ตัวอย่างโปรแกรม logbook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว
ตรวจสอบตารางเรียน
รหัสประจำตัว
 

 

 

 

 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน
โทรแจ้ง 1579
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ นะครับ

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21-08-2018 21:48 กดปุ่ม เพื่อดูข้อมูลใหม่
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel:: 0-3848-5202 Fax:: 0-3848-5205
Email :chontech@hotmail.com Best view with Internet Explorer 6.0 at resolution 1024x768 Text size : Medium
All comments are welcome at : worakitw@hotmail.com & surasak@chontech.ac.th & noi_24@yahoo.com