โปรแกรมสำหรับจัดการระบบต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่ใช้ในวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เห็นว่าน่าใช้ก็จะนำมา link ไว้ให้ หรือมีโปรแกรมใดที่จะแนะนำ กรุณาแจ้งมาด้วยครับ

โปรแกรมบริหารการศึกษา พัฒนาจาก std2002 เพื่อใช้สำหรับหลักสูตร ปวส.2546 สามารถนำข้อมูลเดิมมาทำงานต่อ ในโปรแกรม std2003 ได้

โปรแกรมงานสารบรรณ เขียนด้วย PHP สนับสนุนการทำงานระบบ Paperless ใช้ร่วมกับ web server ทำงานด้วย Browser

โปรแกรมงานบุคลากร ปรับปรุงใหม่ครับ เวอร์ชั่น 1.2 ใช้งานเรื่องการสืบค้นข้อมูล ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ การอบรม ไปราชการ การเลื่อนตำแหน่ง เครื่องราชฯ
โปรแกรม สบายดี ดิกชันนารี ของนักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้งานง่ายเพียงแค่นำเม้า ไปวางไว้บนคำศัพย์ภาษาอังกฤษ บนจอภาพก็จะแสดงคำแปลออกมา
โปรแกรม สำหรับติดต่อกับ server LINUX สามารถ copy code ได้
โปรแกรม สำหรับแก้ไข code Linux , code PHP
โปรแกรม สำหรับจำลองการใช้งาน webserver + php + mysql บนระบบปฎิบัติการ windows
โปรแกรม สำหรับรันโค๊ด php บนระบบปฏิบัติการ windows
โปรแกรม สำหรับสร้างฐานข้อมูล แบบ Mysql บนระบบปฏิบัติการ windows
โปรแกรม สำหรับส่งข้อมูล Upload ขึ้น server
โปรแกรม คลายการบีบอัดข้อมูล ที่มีนามสกุล .ZIP
โปรแกรม สำหรับติดต่อ server ด้วย SSH หรือ telnet
โปรแกรม สำหรับติดต่อ server ด้วย SSH หรือ telnet ใช้ exploler ได้
โปรแกรม สำหรับเขียน homepage และสามารถส่งไฟล์ขึ้น server ได้
โปรแกรม สำหรับเขียน homepage และสามารถส่งไฟล์ขึ้น server ได้ version 7
โปรแกรม Complier ภาษา java version 1.3
โปรแกรม Complier ภาษา java version 1.5
Driver สำหรับ win98 -- Flash Memory Kingston Data Traveler
Driver สำหรับ win98 -- Flash Memory Kingston Data TravelerII
โปรแกรม สำหรับ chat online ตัวล่าสุดครับ (6,489 Kb)
โปรแกรม สำหรับ พูดคุย ผ่านไมโครโฟน และลำโพง เหมือนคุยโทรศัพท์ บนระบบ internet
Sygate.Personal.Firewall โปรแกรม firewall เพื่อป้อนกันการบุกรุกจากไวรัสภายในเครือข่าย
IS NU_MSIIT_manit  
คู่มือโปรแกรมวิทยาลัยชุมชน ของสำนักงานส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ

worakit@chontech.ac.th

 home